O Alteršoli

V Alteršoli se ukvarjamo s preventivnimi programi, ki vključujejo treninge socialnih veščin, komunikacijske treninge, ustvarjalno-gibalne delavnice, sprostitvene treninge, inštrukcije in učno pomoč.

Naši programi so v prvi vrsti namenjeni otrokom, mladostnikom in mladim. Posebnost in hkrati glavna prednost naših programov je specifičen interdisciplinaren pristop, v katerem združujemo formalna znanja pedagogike, komunikologije in socialnega dela ter večletne izkušnje v vzgoji in izobraževanju, kulturi ter socialnem varstvu. Poslanstvo Alteršole je omogočati preseganje šibkih in krepitev močnih področij posameznika ter na družbeno odgovoren način prispevati k njegovi osebnostni rasti in zadovoljstvu.

Pri projektih dodatno sodelujemo s strokovnjaki na področju komunikologije, psihologije, pedagogike, likovne pedagogike, socialnega dela, …

Kontaktna oseba:

Monika Valjavec

univ. dipl. socialna delavka