Komunikacijski treningi

Komunikacijski treningi  – »NEMOGOČE JE NE-KOMUNICIRATI«

Temeljni postulat znanega nemškega komunikologa Watzlawicka »nemogoče je ne komunicirati« velja v vsakem vidiku našega življenja. Čisto vsak trenutek hote ali nehote, zavedno ali nezavedno s svojim vedenjem nekaj sporočamo. Komunikacija je veščina, ki se jo da naučiti in izboljšati na različnih nivojih. Na naših treningih se bomo z metodo metakomunikacije in s skupinsko dinamiko naučili nenehno izpopolnjevati lastno komunikacijo in le to prilagajati konkretnemu življenjskemu kontekstu. Glede na želje in potrebe udeležencev se bomo posvečali tako področju medosebne komunikacije kot tudi veščinam javnega nastopanja.

Spoznali bomo naslednje teme:

  • vsebinski in odnosni vidik komunikacije,
  • komunikacijsko izražanje, dajanje povratne informacije,
  • ovire v komunikaciji,
  • nebesedna komunikacija,
  • spretnosti poslušanja, aktivno poslušanje,
  • asertivnost,
  • veščine javnega nastopanja,
  • priprava in izvedba prezentacije.

 

Cena programa