Treningi socialnih veščin

Treningi socialnih veščin

Socialne spretnosti posamezniku omogočajo, da razume samega sebe in svoje okolje ter se na podlagi tega odzove na dogajanje s strategijo v skladu s cilji, ki jih ima v danem trenutku. Obsegajo vedenje, ki ga mora obvladati posameznik, da se lahko učinkovito in konstruktivno vključi v družbeno okolje. Preko interakcijskih iger in metode socialnega ter izkustvenega učenja bomo na treningih razvijali različne plati naše osebnosti ter se preko sprejemanja samega sebe in drugih naučili uspešnejšega reševanja konfliktov ter prosocialnega vedenja.

Spoznali bomo naslednje teme:

  • samopodoba in samozavest,
  • spoznavanje in izražanje čustev,
  • empatija,
  • vrednotni sistem posameznika,
  • sodelovalne veščine,
  • medosebni odnosi in reševanje konfliktov,
  • stereotipi in predsodki,
  • lastna vključenost v družbo,
  • družbeno odgovorno ravnanje in prosocialno vedenje.

 

Cena programa