Učna pomoč in inštrukcije

Učna pomoč in inštrukcije

Pri učenju ni pomembno le, da se učimo, ampak predvsem kako se učimo. Metode učenja je v prvi vrsti treba prilagajati prevladujočemu učnemu stilu posameznika. Vsak namreč lahko najde način, ki mu najbolj odgovarja in mu učenje znatno olajša.

Program učne pomoči in inštrukcij za učence osnovnih ter dijake srednjih šol vključuje strokovno pomoč pri osvajanju učne snovi, reševanju domačih nalog, izdelavi seminarskih nalog, načrtovanju svojih učnih obveznosti, pripravi na teste ter popravne izpite. Učno pomoč in inštrukcije izvajamo individualno, v dvojicah ali skupinsko.

 

Cena programa